Kutteritie

Kohteen tiedot

Ilmoitus jätetty 07.09.2016 11:46:57
Viimeksi päivitetty 03.07.2019
Osoite Kutterintie 8, 76100 Pieksämäki
Sijainti kartalla Google Maps
Tilan tyyppi yritystontit
Kiinteistötunnus 593-2-113-6
Tilan koko 8920 m²
Rakennusoikeus 5352 km2
Käyttötarkoitus Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonteille saa rakentaa asuntoja vain kiinteistön hoidon tai laitoksen toiminnan vuoksi alituisesti läsnäolevaa henkilökuntaa varten, kuitenkin enintään yhden asunnontonttia kohti. Lisäksi tontille saadaan sijoittaa toimintaan liittyviä toimistoja. Rakennusten etäisyyden naapuritontin rajasta tulee olla vähintään 5 m. Tontille on istutettava puu jokaista kerrosalan alkavaa 300 m2 kohti.
Kerrosluku 2
Rakennettavuus Kantavien karkearakeisten- ja moreenimaalajien alue. Maapeitteen paiksuus on yleensä yli 3 metriä. Ennen rakennushankkeen aloittamista tulee selvittää tontin perustamistapa maaperätutkimuksella.
Liittymät Tontti liitettävissä vesi-, viemäri-, sähkö-, kaukolämpö- ja tietoliikenneverkkoon.
Liitetiedostot Asemakaava
Aluekartta

Ilmoittajan tiedot

Anssi Tarkiainen

Pieksämäen kaupunki

0400 855 597

anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi