Hasinmäen teollisuustontit, Valimokatu 1

Kohteen tiedot

Ilmoitus jätetty 05.10.2022 10:55:31
Viimeksi päivitetty 06.10.2023
Osoite Valimokatu 1, 78870 Varkaus
Sijainti kartalla Google Maps
Tilan tyyppi yritystontit
Kiinteistötunnus 915-21-2110-1
Tilan koko 4 492 m²
Rakennusoikeus 1 797
Käyttötarkoitus TY, Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Suurin sallittu kerrosluku on 2. Tonttitehokkuus (kerrosalan suhde tontin pinta-alaan) on O,40. Laatuluokka 2. Kaavoituksessa on merkitty varaus Kiertotien yhdistämiseksi Jäppiläntiehen. Hasinmäki liittyy Kiertotien ja Hasintien sekä Kiertotien ja Relanderinkadun kautta Varkauden keskustaan.
Kerrosluku 2
Rakennettavuus Hasinmäellä maaperä on pääasiassa kantavaa moreenia, jonka rakennettavuus on hyvä. Laajat metsäalueet itä- ja pohjoispuolella ulottuvat valtakunnallisesti arvokkaan lintujärven Ruokojärvi rantaan saakka. Tonteilta puusto on pääosin poistettu. Rakennettavuus II, II = rakennukset perustetaan enimmäkseen maan varaan anturaperustusta käyttäen.
Liittymät Tonteille on vesihuolto- sähkö- ja aluelämpöliittymämahdollisuus. Hasinmäen katuverkkoa rakennetaan sitä mukaa, kun tontteja varataan tai luovutetaan. Kiertotieltä on matkaa valtatie 5:n liittymään noin 200 metriä. Hasinmäen teollisuusalue mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan. Lähistöllä sijaitsee liikenneasema, useita päivittäistavara-, auto-, sisustus- sekä rautakauppoja, käsittäen noin 300 työpaikkaa.
Vuokra 1258
Hinta 17968
Liitetiedostot Teollisuuden ja kaupan laatuluokitus
Maaperäselvitys
Rakennettavuusselvitys

Ilmoittajan tiedot

Tekninen johtaja Arto Lehtonen

Varkauden kaupunki

040 512 8500

arto.lehtonen@varkaus.fi