Leijukujan yritystontit, Leijukuja 12

Kohteen tiedot

Ilmoitus jätetty 23.09.2016 12:56:08
Viimeksi päivitetty 06.10.2023
Osoite Leijukuja 12, 78210 Varkaus
Sijainti kartalla Google Maps
Tilan tyyppi yritystontit
Kiinteistötunnus 915-19-1906-10
Tilan koko 11 292 m²
Käyttötarkoitus T, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Varastointiin käytettävät tontinosat on aidattava 2 metriä korkealla läpinäkymättömällä lauta-aidalla. Tontille saa rakentaa vain yhden asunnon liikenteen tai laitoksen hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Teollinen toiminta ei saa aiheuttaa ympäröivälle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun ja kaasujen muodossa, eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa ylittää 55 dba päivällä ja 45 dba yöllä. Laatuluokka 2.
Kerrosluku 2
Rakennettavuus Alueen rakennetut tontit ovat avoimia ja vähäpuustoisia. Valssikujan ympäristö on osittain avointa maamassojen vaihtamisen vuoksi. Alueen eteläosassa on kostea ja heikosti kantava maaperä, jonka kantavuutta on parannettu ojittamalla ja vaihtamalla maamassoja pidemmän ajan kuluessa perustamisolosuhteiden parantamiseksi. Leijukujan pohjoispäässä maaperä on kantavampaa. Korkeuserot alueella ovat vähäisiä.
Liittymät Kunnallistekniikka sijoittuu kaduille tai muille yleisille alueille tai johdoille varatuille alueenosille. Alueen tontit liittyvät Varkauden pohjoisosia yhdistävään Kiertotiehen sekä Relanderinkadun kautta kaupungin keskustaan.
Vuokra 3162
Hinta 45168
Liitetiedostot Teollisuuden ja kaupan laatuluokitus
Savon Voima, kartta

Lisätietoja kohteesta

Leijukujan alue sijaitsee noin neljä kilometriä Varkauden keskustasta luoteeseen. Alueelle on kaavoitettu tasokkaita liike- ja teollisuustontteja. Liikenneyhteydet ovat hyvät: tonteilta on yhteys kaupungin pohjoisosia yhdistävälle Kiertotielle ja sitä kautta valtatiehen 5. Lähiympäristössä on noin 300 teollisuuden, kaupan ja muun yritystoiminnan työpaikkaa.

Ilmoittajan tiedot

Tekninen johtaja Arto Lehtonen

Varkauden kaupunki

040 512 8500

arto.lehtonen@varkaus.fi