Leijukujan toimitilatontti, Valssikuja 5

Kohteen tiedot

Ilmoitus jätetty 26.09.2016 09:04:00
Viimeksi päivitetty 06.10.2023
Osoite Valssikuja 5, 78210 Varkaus
Sijainti kartalla Google Maps
Tilan tyyppi yritystontit
Kiinteistötunnus 915-19-1908-1
Tilan koko 13 282 m²
Rakennusoikeus 5 313
Käyttötarkoitus KTY, Liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Kaupan rakennusoikeus on rajoitettu 28 %:iin kokonaisrakennusoikeudesta. Tehokkuusluku e=0,40.
Kerrosluku 2
Rakennettavuus Alueen rakennetut tontit ovat avoimia ja vähäpuustoisia. Valssikujan ympäristö on osittain avointa maamassojen vaihtamisen vuoksi. Alueen eteläosassa on kostea ja heikosti kantava maaperä, jonka kantavuutta on parannettu ojittamalla ja vaihtamalla maamassoja pidemmän ajan kuluessa perustamisolosuhteiden parantamiseksi. Leijukujan pohjoispäässä maaperä on kantavampaa. Korkeuserot alueella ovat vähäisiä.
Liittymät Kunnallistekniikka sijoittuu kaduille tai muille yleisille alueille tai johdoille varatuille alueenosille. Alueen tontit liittyvät Varkauden pohjoisosia yhdistävään Kiertotiehen sekä Relanderinkadun kautta kaupungin keskustaan.
Vuokra 4344
Hinta 62053
Liitetiedostot
Savon Voima, verkostokuva
Teollisuuden ja kaupan laatuluokitus

Lisätietoja kohteesta

Leijukujan alue sijaitsee noin neljä kilometriä Varkauden keskustasta luoteeseen. Alueelle on kaavoitettu tasokkaita liike- ja teollisuustontteja. Liikenneyhteydet ovat hyvät: tonteilta on yhteys kaupungin pohjoisosia yhdistävälle Kiertotielle ja sitä kautta valtatiehen 5. Lähiympäristössä on noin 300 teollisuuden, kaupan ja muun yritystoiminnan työpaikkaa.

Ilmoittajan tiedot

Tekninen johtaja Arto Lehtonen

Varkauden kaupunki

040 512 8500

arto.lehtonen@varkaus.fi