Leijukujan toimitilatontti, Valssikuja 5

Kohteen tiedot

Ilmoitus jätetty 26.09.2016 09:04:00
Viimeksi päivitetty 26.09.2016
Osoite Valssikuja 5, 78210 Varkaus
Sijainti kartalla Google Maps
Tilan tyyppi yritystontit
Kiinteistötunnus 915-19-1908-1
Tilan koko 13 282 m²
Rakennusoikeus 5 312
Käyttötarkoitus KTY, Toimitilarakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa vain yhden asunnon liikenteen tai laitoksen hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Teollinen toiminta ei saa aiheuttaa ympäröivälle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun ja kaasujen muodossa, eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa ylittää 55 dba päivällä ja 45 dba yöllä.
Kerrosluku 2
Rakennettavuus Alueen rakennetut tontit ovat avoimia ja vähäpuustoisia. Valssikujan ympäristö on osittain avointa maamassojen vaihtamisen vuoksi. Alueen eteläosassa on kostea ja heikosti kantava maaperä, jonka kantavuutta on parannettu ojittamalla ja vaihtamalla maamassoja pidemmän ajan kuluessa perustamisolosuhteiden parantamiseksi. Leijukujan pohjoispäässä maaperä on kantavampaa. Korkeuserot alueella ovat vähäisiä.
Liittymät Kunnallistekniikka sijoittuu kaduille tai muille yleisille alueille tai johdoille varatuille alueenosille. Alueen tontit liittyvät Varkauden pohjoisosia yhdistävään Kiertotiehen sekä Relanderinkadun kautta kaupungin keskustaan. Alueella on vireillä asemakaavamuutos.
Vuokra 5 949
Hinta 84992
Liitetiedostot Savon Voima, verkostokuva
Teollisuuden ja kaupan laatuluokitus

Lisätietoja kohteesta

Leijukujan alue sijaitsee noin neljä kilometriä Varkauden keskustasta luoteeseen. Alueelle on kaavoitettu tasokkaita liike- ja teollisuustontteja. Liikenneyhteydet ovat hyvät: tonteilta on yhteys kaupungin pohjoisosia yhdistävälle Kiertotielle ja sitä kautta valtatiehen 5. Lähiympäristössä on noin 300 teollisuuden, kaupan ja muun yritystoiminnan työpaikkaa.

Ilmoittajan tiedot

Tekninen johtaja Arto Lehtonen

Varkauden kaupunki

040-512 8500

arto.lehtonen@varkaus.fi