Leijukujan yritystontit, Liiketontti, Valssikuja 3

Kohteen tiedot

Ilmoitus jätetty 23.09.2016 11:30:48
Viimeksi päivitetty 30.09.2016
Osoite Valssikuja 3, 78210 Varkaus
Sijainti kartalla Google Maps
Tilan tyyppi yritystontit
Kiinteistötunnus 915-19-1905-8
Tilan koko 12 042 m²
Rakennusoikeus 4 816
Käyttötarkoitus K, Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. K-korttelialueella tontille saa rakentaa vain yhden asunnon liikenteen tai laitoksen hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Laatuluokka 1. Alueella on vireillä asemakaavamuutos.
Kerrosluku 2
Rakennettavuus Alueen rakennetut tontit ovat avoimia ja vähäpuustoisia. Valssikujan ympäristö on osittain avointa maamassojen vaihtamisen vuoksi. Alueen eteläosassa on kostea ja heikosti kantava maaperä, jonka kantavuutta on parannettu ojittamalla ja vaihtamalla maamassoja pidemmän ajan kuluessa perustamisolosuhteiden parantamiseksi. Leijukujan pohjoispäässä maaperä on kantavampaa. Korkeuserot alueella ovat vähäisiä.
Liittymät Kunnallistekniikka sijoittuu kaduille tai muille yleisille alueille tai johdoille varatuille alueenosille. Leijukujan alueen tontit liittyvät Varkauden pohjoisosia yhdistävään Kiertotiehen sekä Relanderinkadun kautta kaupungin keskustaan. Valtatien 5 ja Kiertotien liittymässä toimii liikekeskus Warkauden Portti, jossa on mm. ruokaravintola, huoltoasema sekä mm. matkailijoita palvelevia myymälöitä.
Vuokra 5 394
Hinta 77056
Liitetiedostot Yritystonttien luovutusehtoja ja rakentamistapaohjeet
Teollisuuden ja kaupan laatuluokitus
Savon Voima, kartta

Lisätietoja kohteesta

Leijukujan alue sijaitsee noin neljä kilometriä Varkauden keskustasta luoteeseen. Alueelle on kaavoitettu tasokkaita liike- ja teollisuustontteja. Liikenneyhteydet ovat hyvät: tonteilta on yhteys kaupungin pohjoisosia yhdistävälle Kiertotielle ja sitä kautta valtatiehen 5. Lähiympäristössä on noin 300 teollisuuden, kaupan ja muun yritystoiminnan työpaikkaa.

Ilmoittajan tiedot

Tekninen johtaja Arto Lehtonen

Varkauden kaupunki

040-5128500

arto.lehtonen@varkaus.fi