Akonniemmen teollisuusalue, AKONNIEMENKATU 2

Kohteen tiedot

Ilmoitus jätetty 09.09.2016 13:28:50
Viimeksi päivitetty 02.10.2017
Osoite AKONNIEMENKATU 2, 78710 Varkaus
Sijainti kartalla Google Maps
Tilan tyyppi yritystontit
Kiinteistötunnus 915-20-2002-3
Tilan koko 17 387 m²
Rakennusoikeus 8 694
Käyttötarkoitus T, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Suurin sallittu kerrosluku on 2. Tonttitehokkuus O,50. Laatuluokka 2.
Kerrosluku 2
Rakennettavuus Akonlahden teollisuusalue sijoittuu Siitinselän vesistön ja Harjurannantien väliin. Maaperä on moreenia (ja osin täyttöaluetta). Länsiosassa on kallioesiintymä. Maa viettää Siitinselän vesistöön ja luoteessa jäte-vedenpuhdistamolle päin. Alueen korkeusero on enimmillään 17 metriä, vaihdellen radan vieren +78.00 ja alueen keskiosan +95.00 korkeusasemien välillä (N43-järjestelmä). Siitinselän keskivedenkorkeus on +75.80 (N43-järjestelmä) Alue on mäntyvaltaista metsää, eikä sillä ole todettu olevan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita. Muutosalue näkyy maisemassa lähinnä vesistön yli lähialueen loma- ja ympärivuotiselle asutukselle.
Liittymät Tonteille on valmiina vesihuolto sekä sähköliittymät.
Vuokra 7 %
Hinta 86935
Liitetiedostot Yritystonttien luovutusehtoja ja rakentamistapaohjeet
Teollisuuden ja kaupan laatuluokitus

Lisätietoja kohteesta

Teollisuustontit sijaitsevat öljysataman läheisyydessä n. 8 km kaupungin keskustasta kaakkoon. Alueelle on teollisuusraideyhteys ja vt-23:lle on matkaa 2,5 km.

Ilmoittajan tiedot

Tekninen johtaja Arto Lehtonen

Varkauden kaupunki

040-5128500

arto.lehtonen@varkaus.fi